Schooladvies

Veel scholen in het voortgezet onderwijs hanteren een minimum eis voor de Cito score bij het toelaten van nieuwe leerlingen. Het schooladvies en de Cito score zijn sterk bepalend voor het onderwijstype waar een leerling geplaatst zal worden. De toelatingseisen kunnen per school verschillen. De Cito score geeft een algemene indicatie van het best passende onderwijstype:

  • 501 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg
  • 522 - 527 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
  • 530 - 535 - Gemengde/ theoretische leerweg
  • 533 - 536 - Gemengde/theoretische leerweg en havo
  • 538 - 541 - havo
  • 538 - 545 - havo/vwo brugklas
  • 545 - 550 - vwo (atheneum / gymnasium / Tweetalig onderwijs / Tvwo)

De leerkracht in het basisonderwijs zal zijn advies baseren op de leerprestaties van een kind over de afgelopen 8 jaar in combinatie met de Cito score. Als het advies van de leerkracht en de Cito score niet overeenkomen kan een alternatieve test worden gedaan. Ook als ouders het gevoel hebben dat de Cito score of het advies van de leerkracht niet klopt met het eigen beeld van hun zoon of dochter kan een second opinion onderzoek worden overwogen.

 

 

 

© 2010 Cito-score.nl | Disclaimer | Contact | Links