Schooladvies

Sinds het schooljaar 2014-2015 is de cito-toets niet langer doorslaggevend voor de schoolkeuze. Het advies van de leerkracht staat nu op de eerste plaats. 
Als de cito-score hoger uitvalt dan verwacht, kan de basisschool ervoor kiezen een niveau hoger te adviseren. 
Als de cito-score lager uitvalt dan verwacht, past de basisschool zijn advies (als het goed is) niet naar beneden aan. Het is dan aan uw kind om in de brugklas te laten zien dat hij of zij het niveau aankan.

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen dan ook niet langer baseren op de cito-score!

De leerkracht in het basisonderwijs zal zijn advies baseren op de leerprestaties van een kind over de afgelopen 8 jaar in combinatie met de Cito score. In de meeste gevallen kent de basisschool uw kind goed en zal het advies bij de verwachtingen aansluiten.

Als u echter het gevoel heeft dat het advies niet klopt met het beeld dat u zelf van uw zoon of dochter heeft, kan een second opinion-onderzoek worden overwogen.

 

 

 

© 2010 Cito-score.nl | Disclaimer | Contact | Links